måndag 18 maj 2015

Byggnadsvård, del 9 - Hälsningar från månen?

Före den kommande sommaren hinner anlända och vi aktiverar oss lite mera gällande Lönntorp, så skall jag skriva några blogginlägg, som har med förra sommaren att göra...

Den som har följt med bloggen kanske kommer ihåg att vi råkat ut för ganska många överraskningar i Lönntorp.

Eftersom vi, då vi blev intresserade av Lönntorp, av förmedlaren blev upplysta om att det genomgått vissa reparationer och liknande åtgärder på både 70- och 80-talet, så bad vi förmedlaren att arrangera en träff med säljaren så att vi skulle få svar på de frågor som han själv inte kunde svara på.

Bakgrunden var förstås den att vi som byggnadsvårdare är väl medvetna om att det på 70- och 80-talen användes mycket plast och därmed jämförbara material då man reparerade gammalt. Nu ville vi genom att träffa säljaren personligen, få svar på frågan om det har använts den typens material i samband med de reparationer han genomfört, eller låtit genomföra.
Då vi tillsammans med förmedlaren träffade säljaren under några sommartimmar 2010, så fick vi mycket klara besked om att det inte använts plast eller liknande material någonstans i byggnaden under hans tid och att stockstommen är hel - enbart några stockar, främst syllar hade bytts ut vid reparationerna.
Vi hade inga orsaker att betvivla hans påståenden, eftersom han gav bilden av att känna till traditionell byggteknik och kunde ge tydliga besked över vad som åtgärdats i huset under hans tid som ägare. Det fanns inga frågor som han besvarade tvekande, med orden "det vet jag inte" eller "det kommer jag inte ihåg"

På grund av denna bakgrundshistoria blev man ju lite överraskad igen, då jag mot slutet av förra sommaren öppnade de nordöstra ytterväggarna på torpet:


På följande bilder ser man vad som kom fram då jag öppnade väggen.

fredag 15 maj 2015

Aprilimpressioner...

har vi då kommit till den tiden på året då man dras ut till Lönntorp mest hela tiden. 
Här kommer en liten bildkavalkad från slutet av förra månaden.

En vy man inte tröttnar på...
I april månad hade vi två dagar, som kanske kan kallas för stormdagar - den här våren blåste det från nordväst, vilket betyder att det blåser rakt in i viken.
Jag väntade mig att vi skulle mötas av några ikullfallna träd, men det var dock bara frågan om ett träd som hade fallit - en björk, som blir fin ved.
Det som däremot mötte oss var en ganska öppen fjärd, främst med tanke på sundet rakt utanför. Där är rikligt med vass på båda sidor under sommaren, men nu var all vass borta!

Jag vet oxo var den finns: