Torpet

Torpet ja, varför vill man ha ett torp - dåliga på att hålla värme, en stor del av virket är dåligt, allt är snett och ojämt, vedspisen ryker in osv.

Lönntorp, hösten 2012

Jag antar att största delen av oss torpägare är ute efter att få bevara och förvalta ett kulturarv, som inte utökas på ett naturligt sätt mera. Ett torp har en själ som fått uppleva en massa olika skeden av vår tid och därför har en hel del att berätta, förutsatt att man har tid att lyssna och se. Det är ju tyvärr alltför sällan någon har tid att lyssna på en gammal byggnad idag - det mesta skall göras enligt tidtabell och enligt plan. Det som sällan håller är budgeten, eftersom man i ett gammalt hus ofta stöter på konstruktioner och förfall som kräver mycket större ingrepp än planerat - TROR MAN!
Ofta skulle det bli både enklare och billigare att hellre ändra på planerna än på byggnaden - Byggnaden har i tiderna uppförts för att tjänstgöra som bostad och troligtvis fungerat som sådan i långt över hundra år.
 När man tar hand om ett torp så kan det löna sig att lyssna till torpet det första året, förrän man gör några större ingrepp. Litar man på att t.ex. ett rum fungerar, så kan man så klart göra något åt ytorna eller strukturen om det är något fel på den, men man bör undvika att ändra på rumsindelningen eller placeringen av fönster och dörrar t.ex. Detta tips gäller för övrigt allt gammalt - gamla båtar är det lika med - utrymmena är oftast välplanerade. Det är dagens krav på bekvämlighet som ställer till det.

Tillsvidare kommer Lönntorp att bevaras som ett fritidstorp med möjlighet till vistelse året om, men vem vet - kanske det en vacker dag används till sitt ursprungliga ändamål, nämligen permanent boende.Mera hittar du i kategorin "torpet" i kolumnen till vänster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar