söndag 2 juni 2019

När klockan inte har stannat...

Jag har vuxit upp med mekaniska väggur, som både tickar och slår. För mig har tickandet alltid representerat husets själ och det har givit mig ro i tillvaron.
Tickandet hjälper mig att hålla fötterna på jorden och se på tillvaron ur ett helhetsperspektiv - tiden går tryggt och opåverkbart vidare i en lugn takt och det är min tolkning av tiden som bestämmer min sinnesstämning - försöker jag klämma in mera än det ryms under en viss tidsperiod, så kan det bli hett om öronen...
Nåjo, det blev lite filosofiskt, men orsaken därtill är den att jag idag vid mitt besök på Lönntorp kunde konstatera att klockan gått oavbrutet sedan mitten av april, vilket i sin tur betyder att vi har haft tid att fara ner nu och då under våren.


Jag tänkte nu sätta upp en bildkavalkad från tideperioden då klockan gått, men så att jag börjar från maj månad och går tillbaka till april.

torsdag 3 januari 2019

Ny sovkammare...

Det är mycket som inte alltid sker i den takt man tänkt sig och inte i den ordningsföljd man tänkt sig heller för den delen.
Förra sommaren var det dags för att slutföra det projekt, som påbörjades redan 2012, nämligen att fixa till det rum som skulle bli vårt sovrum år 2013.

Det hela inleddes med att klä in väggarna i träfiberskivor som bildar ett bra underlag för tapeterna som sedan skall sättas upp.

väggpartiet där stockväggen är borta
...nästan färdigt på väggarna.
Följande steg var att inleda isolerandet av golvet med linull. Tjärpappret som är uppdraget under träfiberskivan borde se till att draget från ytterväggarna minimeras.

tisdag 18 juli 2017

Snart sex år...

Snart har det gått 6 år sedan vi för första gången kom till Lönntorp som husfolk.
Som vi kunde konstatera redan då vi var och tittade på stället, så fanns det mycket potential på tomten.
Terrängen var mer eller mindre ovårdad då Lönntorp var till salu. Skogen hade vuxit hög och som det så lätt går då man inte tar hand om terrängen, så är det mest sly och ogräs som tar över. Där var det inte fanns småträd, så frodades kirskål, älgört och mjölkört eller rallarros, som den också kallas.
Jag tänkte sätta upp några jämförelsebilder, så som jag också gjorde för ca två år sedan.
På den första bilden får jag också presentera årets nyhet, nämligen en flaggstång;

söndag 17 juli 2016

Nystart i köket...

Efter en lite längre period, då vi inte har varken haft möjligheter eller motivation till att utveckla Fritidstorpet, så hoppas vi nu på en nystart gällande inspirationen i alla fall. Vilka möjligheterna är återstår att se - en månad i taget...

Det var på försommaren, som vi gick in för att måla om i köket och trots att vi är fullständigt medvetna om att golvet måste bytas så fort det är möjligt, så beslöt vi oss för att måla golvet ändå.

Utgångsläget för stunden är att vi med möjligast små finansiella medel skall åstadkomma möjligast stora förändringar i riktning önsketorp.
Som jag nämnt tidigare, så såg vi ett stort potential i Lönntorp, då vi kom hit första gången - vi såg genast att det med mycket små medel skulle gå att få torpet till "vårt" torp.
Utomhus skulle det krävas en större insats, men den får ta den tid den kräver.

Att dessa små medel sedan blivit mycket stora på grund av orsaker som inte vi blev informerade om och heller inte kunde upptäcka före köpet är förstås mycket beklagligt.

Jag skall här sätta upp några jämförelsebilder, som i stort sätt inte krävt mycket mera än målfärg - Ottossons linoljefärg - och lite snickarkunskaper...

tisdag 21 juni 2016

Förra sommarens djur...

Medan jag försöker samla mig för att ta itu med den här bloggen igen, så tänkte jag ta mig en titt på några djur jag lyckades fånga på bild förra sommaren.
Något speciellt blev det inte, utan snarare årligen återkommande vänner. Jag kanske kan börja med den minst välkomna vännen:Men inte är huggormen den enda krälande varelsen på Lönntorp - här finns nog snok, ödla och...