måndag 3 oktober 2011

Grundskolan...

...nu har jag försökt skapa mig en bild av var man kan få tag på information. Som jag skrev tidigare så är byggnadsvård inget nytt för mig, men grunden är något som för min del varit en teoretisk fråga, eftersom vi inte råkat ut för att behöva göra något åt en grund. Visserligen grävdes grunden ur vår bastubyggnad i stan' när den sanerades, men det var inte kombinerat med några problem eller reparationsbehov.

bastubyggnaden i stan'

Utmaningen är av lite annat slag på Lönntorp, eftersom grunden redan "renoverats" en gång på 80-talet. Enligt förra ägaren så gjordes allting rätt och trditionellt. Tillsvidare tycks den "nya" grunden inte ha ställt till med några större problem, men jag är lite orolig eftersom jag har fått känning av plast under golvet intill väggen.

Som jag nämnde så är detta egentligen den första gången som jag på riktigt måste ta itu med en grund, lära mig hur den fungerar och fatta alla beslut själv, utgående från konsultation och information av utomstående. Det lilla jag har insupit redan främst via nätet ger en helt klar och tydlig bild av att ett hus inte skall ha någon form av grund allas - det borde sväva i luften på ett lager med luft som är varm och inte innehåller någon fukt. Det låter ju enkelt - det är bara det att jag tycker att ett hus som står på en stengrund är vackrare, så därför vill jag ha vårt hus på marken!

Skämt åsido - det är helt uppenbart att varje ensikd byggnad är en individ och kräver åtgärder som är anpassade till just den byggnaden, den terrängen, det mikroklimatet osv. I praktiken betyder det att man inte kan planera så mycket hur man tänker göra, förän man har rivit bort det gamla och ser hur det ser ut undertill. Som exempel kommer här två bilder på grunden, men på olika sidor av byggnaden

Grunden på övre sidan torpet

grunden på nedre sidan torpet

Det är ju helt självklart att dessa två ställen fungerar olika vid olika temperaturer och årstider.

Här är några länkar på nyttig information då man skall ta an sig en gammal grund. Först på svenska:  Stockholms länsmuseum, Gård&Torps lilla grundskola och sedan på finska; Museiverkets faktablad om grunder

Det finns förståss en hel del annan information oxo, men det är i alla fall tillåtet att använda sin egen hjärna då man väljer vilken metod man vill använda sig av - det är ganska många metoder som hänger ihop med diverse maskiner och teknik som kräver el och underhåll och som främst är till nytta för den som säljer och underhåller dessa grejer - ofta är det dessutom så att många lösningar fungerar enbart då de är aktiverade. Vid elavbrott och om man vill spara på energikostnader så vill det ställa till med problem i längden.
Lönntorp är i första hand tänkt för fritidsbruk och tanken är att det skall vara möjligt att det står kallt om vintrarna - talar vi permanent boende så är det enklast att elda med ved, som därmed håller stenrösen under huset varma och då fungerar de gamla grunderna lika bra som de fungerat under flere hundra års tid - ofta utan problem.