onsdag 29 februari 2012

Byggnadsvård, del 2, köksgolvet

Under sportlovet blev det oxo dags att ta sig en titt på ställen, där man kommer åt att se bakom eller under. Ett av de ställen jag ville granska var avlopps- och vattenledningsgenomföringen under diskskåpet.

rörgenomföringar

det såg lite mörkt ut - någon fukt kunde jag inte märka, men ljudet då jag knackade på golvet lät inte helt vanligt.
Några hårdare knackningar - och voilà:

detta kallas visst hål!

Fortfarande kunde jag inte upptäcka någon fukt, men helt klart har det varit en fukskada som har fått golvvirket att murkna. Min teori är att det inte nödvändigtvis är frågan om ett läckage utan vattenledningen som kommer in igenom golvet är helt oisolerad, likaså bronsförgerningarna, vilket självklart leder till att alla dessa delar svettas en hel del under sommarmånaderna. Vattnet söker sig förstås in i golvvirket som är lackat, som i sin tur innebär att fukten inte kommer åt att torka ut, utan förblir i golvet.
Samtidigt som jag fick reda på detta lilla missförhållande, så fick jag oxo bekanta mig med golvkonstruktionen som verkade ha fungera helt OK vid just detta ställe. Golvkonstruktionen går jag säkert in på noggrannare då vi öppnar något av golven.

Denna upptäckt kan kanske kännas som ett bakslag, men i själva verket är den inte det. Vår tanke har hela tiden varit att byta golv inom sin tid. Vi vill ha skurgolv av gran och nu fick vi då bekräftat att så kommer att ske i köket i alla fall eftersom golvet måste bytas innan vi monterar några eventuella fasta skåpskonstruktioner.