tisdag 6 mars 2012

Hälsovård, del - ja de' blev väl då del 2


När man sitter så här och inte orkar göra någonting, så brukar det lätt ske att bokhögen vid stolen eller sängen bara växer. Det är ett lämpligt tillfälle att ta sig en liten titt på vad man har för böcker. På grund av hälsotilståndet började min vandring i vår bokhylla vid växter som använts på olika sätt genom århundrandena - det är klart att mitt intresse för medicinalväxterna är extra stort just nu. Här har vi ett litet plock:

"Vanliga vilda växter till mat, krydda, hälso- och kroppsvård" utgiven på Prisma-förlaget 1998. Detta är tredje upplagan från 2007.
En mycket trevlig bok som behandlar växter man själv kan plocka i naturen och sedan använda till olika ändamål. Varje växt är presenterad med fotografi, växtplats, vilka delar som är användbara vid vilka åkommor eller till vilken maträtt och sedan en kort förklaring av de verksamma ämnena. Som plus kan nämnas att det oxo finns grundrecept för hur man framställer te, oljor, tinkturer och salvor av de olika växterna. Jag har redan en längre tid undrat om någon forskat i hur våra vilda djur utnyttjar alla dessa läkemedel som finns att tillgå i naturen - Har djuren kvar en instinkt som berättar för dem vilka växter de skall äta vid olika tillfällen. Vet till exempel vilda djur som föder eller är skadade, vilka växter dom skall äta - kanppast medvetna om att det finns inflammatinshämmande ämnen i dem - för att inte bli allvarligt sjuka, intressant!


"Året om i örtagården" är en ganska liknande bok som utkommit på ICA-förlaget år 1992 och knappast finns att få mera. Skillnaden mellan dessa två första böcker är främst den att denna dessutom behandlar odlade och odling av örter. Som boktiteln antyder, så är det en genomgång av året och vad man bör göra när.


"Årspraktikan", utkommen 1975 på Prisma är en bok som kan ligga lättillgänglig hela året. Denna sjätte helt omarbetade upplagan är från 2008 och skildrar i ord och bild den svenska naturens växlingar och våra årstidsbundna traditioner. Den är indelad i månader och sedan mycket korta avsnitt om olika företeelser, djur och traditioner m.m.
"Bondeboken", utkommen på Prisma-förlaget år 1998, är vad jag kan kalla min käraste bok - av många orsaker. Boken handlar om en bondgård och dess invånare i byn Hycklinge i Småland. Där bedriver de sitt, vad jag kallar traditionella lantbruk dvs. lantbruk på gammalt vis. Här finns kunskap, ödmjukhet, känsla, tradition i sådana mängder att bokens pärm knappt hålls fast då den ligger på bordet. Denna bok borde vara obligatorisk för alla urbana människor, med en uppfattning om att människor på landsbygden är ett obildat folk - genuin landsbygdskunskap bidrar till överlevnad i alla situationer, men av någon anledning värdesätts den inte så mycket då alla har det bra i samhället.


"Odla dina egna grönsaker" utkommen 2011 på Natur & Kultur-förlaget är precis som boktiteln säger en handbok i hur man odlar sina egna grönsaker. Först en genomgång av själva odlandet som sådant; vad är viktigt, vilka nyttoämnen finns i jorden, hur förbereder man jorden för sådd osv. Det hela luckras upp med fina färgfotografier. Jag hoppas detta kommer att bli en bok som kommer till flitig användning här på Lönntorp. Visst har vi odlat lite tidigare redan, men det finns alltid utrymme för utveckling.


"Våra älskade torpväxter och hur vi odlar dem" utkommen 2007 på Prisma-förlaget, koncenterar sig på de växter som mycket långt finns till för ögat, men oxo bidrar till hushållsträdgårdens fortbestånd i.o.m. att blommorna lockar pollinerare och andra nyttodjur. Här får vi bekanta oss med ett 40-tal växter, deras historia och hur vi får dem att trivas. Trevlig läsning och mycket fotografier.Jaha, nu stannade de en bil utanför huset, vilket betyder att jag får ett paket med...böcker! Det är böcker som främst handlar om knuttimring, byggnadsvård och snickeri - oxo det mycket intressant.