lördag 21 april 2012

Små detaljer...

När man ser på ett hus så får man ett helhetsintryck av byggnaden som antingen känns estetiskt -eller så inte! Man kan säkert sitta i timmar och disskutera faktorer som bidrar till ett estetiskt intryck, men jag tror att man ganska fort kommer till slutsatsen att det är ganska svårt att definiera estetik. Estetik är väl en sak bland många som egentligen är en smakfråga. Det kan kännas ganska enkelt att säga att regelbundenhet, geometrisk renhet och exakthet är endel faktorer som bidrar till estetik. Det är ett ganska vanligt misstag man gör när det gäller gamla byggnader och estetik - man binder sig vid regelbundenhet gällande mått och vinklar, men s.g.s. alltid lyckas man med konststycket att trolla bort byggnades själ. Här kommer två olika väggar på Lönntorp

regelbunden ny brädfodring

Visst är denna nya brädfodring tekniskt sett mera korrekt enligt dagens sätt att tänka - standardmått förenklar byggprocessen och gör det bl.a. enklare att räkna ut virkesmängder. Detta återspeglar dagens värld - arbetstid är dyr och material är billigt.
Annat var det förr i och med att material ofta uppstod via en stor mängd arbete - att såga upp en stock till virke tog sin tid och värdesattes utgående från det och man utnyttjade förståss stocken maximalt.
I dag är det mesta automatiserat och uppsågningen av en stock räknas i sekunder och behöver man mera så finns standardmåtten på brädgården.

oregelbunden gamman brädfodring

Jag har inte svårt att avgöra vilken av dessa två brädfodringar som representerar estetik för mig - dessutom kommer det via den oregelbundna brädfodringen fram en själ som inte syns i den regelbundna.
Ser man noggrannare på bilderna så ser man oxo ärrbildningen av sågklingan:


ärr av en cirkelsåg

Då det finns stora ytor med dessa spår av en cirkelsåg så blir ytan mycket orolig och ful

ärr av ett rakt sågbett

Dessa ärr stör inte nämnvärt. Det verkar dessutom som om de nya och gamla väggarna skulle ha målats med olika rödmyllekvaliteter eller så är det min lilla kamera som inte riktigt förstår sig på traditionella färger
Andra estetiska detaljer är t.ex. gångjärnen på fönstren. I stora drag är det likadana gångjärn, men ändå är dom flesta olika.

likadana, olika gångjärn

Här till sist skall jag lägga upp en bild som visar ganska tydligt att man förr inte tog så mycket hänsyn till standardmått och man bytte inte ut hela väggens brädfodring bara för att en liten del var skadad - man bytte det skadade och skrev samtidigt ett blad i husets dagbok

en reparation som bidrar till husets själ

Alla dom här detaljerna tillsammans bildar den helhet som får en att avgöra om det är en tilltalade byggnad eller inte.