söndag 26 augusti 2012

Taket läcker...

Som jag konstaterat tidigare så har vi inte fått mycket regn på Lönntorp i sommar, men en av de få gånger det kom regn, så råkade jag märka att det vid takgiren närmast skorstenen droppade in lite vatten.
Det hela kom lite som en överraskning eftersom säljaren garanterade att taket håller tätt. Själva sade vi åt säljaren att det säkert är taket som är det första projektet vi måste ge oss på - han sade då å det bestämdaste att det inte finns någon orsak att fundera på taken ännu på en tid.
Helt klart såg man vid giren närmast skorstenen och runt skorstenen att det fanns stora torra fuktfläckar. Återigen försäkrade säljaren att dom fläckarna är gamla och att orsaken till skadan är åtgärdad.
Nu har det då visat sig att säljaren inte kände till hela sanningen.

skorstenen och giren där vattnet läckt in.

Det var ju bara för mig att ta och öppna taket inifrån, för att bilda mig en uppfattning om situationen. Man blir alltid lite rädd då det gäller tak.

första lilla hålet

Metallfolie! och papper med plastyta förståss!

spånskiva + vatten = icke bra!

spår efter "underhyresgästerna" även här

bergull, glasullsskivor och murket trä

I det här skedet blev jag nog lite orolig. Bergull som ligger direkt mot trä och skålningen som spånskivorna satt fast i var ganska mjuk vid det här laget. Men samtidigt blev det lite blandade känslor, eftersom en del av det trä som jag såg, såg mycket bra ut - det är bara att fortsätta riva!

isoleringen bortplockad

För en som inte varit med och titta på gammalt förut, kanske denna bild ser skrämmande ut, men det var i detta skede som jag kände en viss lättnad - skadan verkar vara mycket begränsad och själva takstommen är i ganska gott skick.

blottad gir

På samma gång som denna bild visar i hur gott skick det hela är, kan man i högra övre hörnet (röd ring) se att det inte är så svårt för vatten att tränga in - troligtvis precis lika lätt som för dagsljuset.
På utsidan finns det en förklaring till att det blivit som det är.

brustna takplattor

Där som vattnet läckt in har helt enkelt takplattorna brustit, och brustit har dom gjort eftersom det på detta ställe fanns ett fäste för en "bro" via vilken man kom till skorstenen. Vikten av eventuella sotare och andra takvandrare har tryckt ner plattorna tills dom brustit.
Trots att takbron varit orsak till skadan så har den bidragit till att minimera följdskadorna i och med att själva fästet fungerat som ett enkelt tak över hålet.


"takbron" framför skorstenen

Nu gäller det att ta sig en liten funderare över hur vi skall gå vidare...