lördag 1 september 2012

1-årsdagen

På sätt och vis känns det som mycket länge sedan, men å andra sidan känns det som igår. Det första året har gått i bekantandets tecken. Vi har velat iaktta, lyssna och känna efter vad som är rätt för Lönntorp. Under det första året har vi egentligen inte gjort något större ingrepp i torpet, utöver att se hur golvet ser ut inuti. Däermot har vi städat upp naturen kring Lönntorp på ett vis som vi tror skall kunna ta fram ett Lönntorp som det en gång var. Med säkerhet kan vi ju inte veta hur det såg ut i tiderna, men de ingepp vi gjort i naturen, främst gallrat småträd och sly, har berört vegetation som vi med säkerhet kan påstå att inte är äldre än 30 år.
Här skall jag nu lägga upp några bilder som visar "före och efter". Förutom att man kan se skillnad i terrängen så kan man oxo se att kameran inte är de samma nu som då.

Här är skillnaden mellan "Välkommen"-vyn från för ett år sedan och nu:

  
 Går man vidare ner till torpet och tittar ner mot havet så ser skillnaden ut så här:
 
 
Torpet sett från stranden: 

 
Piren som leder till bryggan...

 
...och så kommer man ut till bryggan:


Som sagt så har det inte hänt så mycket annat än detta inomhus tillsvidare: