måndag 3 december 2012

Ett litet steg...

...för mänskligheten, men ett stort steg för människan kan man kanske säga då jag idag helt på egen hand skottade infarten till Lönntorp. I vanliga fall är det ju ingen bedrift, man det är faktiskt mitt första större fysiska projekt sedan jag blev en medborgare med 9 1/2 fingrar. Snart kan jag nog återgå till snickrandet.


Ja, det har då blivit vinter igen. Lämpligt till lillajul kom snön. I södra Finland var det en snöstorm som hette duga. 35 m/s i byarna och den högsta uppmätta enskilda vågen på Finska viken var 9,4 m hög. Vindriktningen var dessutom ovanlig, eftersom det var en ostlig storm. Lyckligtvis är det den lämpligaste vindriktningen på Lönntorp, med tanke på skydd, så inga synliga skador hos oss inte.

Då blir det väl inget annat än att fräscha upp lite minnesbilder från Fritidstorpet i snöskrud:Det är faktiskt is hela vägen, men jag tror inte man skall våga sig ut ännu!

Lägsta noterade temperatur sedan senast, var -15,4º C utomhus och +3,4ºC inomhus. Vid detta besök var temperaturen -11ºC. Det börjar nog bli dags att fundera på att få något annat än tjärpapper som isolering mellan köket och den ljusröda kammaren som har direktkontakt med naturen för tillfället.


Allt har vi på grund av omständigheterna inte fått färdigt för vintern, men tack vare den torra inledningen på vintern så är ingen större skada skedd ännu åtminstone.

Några äpplen blev oxo oplockade.


Som avslutning har vi här ett fint exempel på hur mycket fukt det är som kondenserar då temperaturen faller i snabb takt. Från +5º till - 15º på ett par dagar i kombination med ett ouppvärmt rum. Det är klart att det mesta kondenserar på glasrutorna som blir kalla genast, men inte förblir själva husstommen oberörd av fenomenet för det. Därför är det så viktigt att alla konstruktioner och material är fuktbuffrande!