söndag 20 januari 2013

Besittningsrätt till tågvagnen...

Vid årsskiftet kom äntligen den dag, som innebar att vi skulle få besittningsrätten till tågvagnen. Vid köpet av Lönntorp kom vi överens med säljaren, att han skulle få använda tågvagnen som förråd för sitt lösöre, som han inte skulle kunna transportera bort före vintern 2011-2012. Tömningen skulle dock ske senast 31.12.2012, men det är klart att den högst sannolikt skulle ske under sommaren 2012 då föret oxo är som lämpligast för en tömning - trodde vi!
Sommaren 2012 kom - och gick. Hösten började göra sig påmind och höstvädret drog in över landet.
I december kom snön och fortfarande var tågvagnen låst med ett lås vi inte hade nyckel till och i säljarens besittning.
I något skede började jag inse att det inte blir ett lätt projekt att tömma tågvagnen om man inte plogar upp vägen - så jag gjorde det.

Och sedan kom nyårsaftonen - och vad hände då? - tadaa! kl 20.00 meddelade säljaren oss att tågvagnen är tömd och nycklar till både tågvagn och därtillhörande lider finns inne i tågvagnen.

Som brukligt är hade vi med säljaren oxo kommit överens om att han får lämna lösöre på tomten - förstås av den enkla orsaken att i skick varande bruksföremål inte skall hamna på soptippen i onödan.

Detta är vad som mötte oss då vi kom in i tågvagnen:

vardagsrummet i tågvagnen
en skrubb i tågvagnen
köket i tågvagnen
lösöre?
söndriga mössätna möbler och annat bråte i lidret.


Det är klart man blir lite överraskad! Det var kanske inte precis en massa skräp man hade tänkt sig hitta då man övertar en byggnad. Det är förstås givet att en övergång av besittningsrätten var ganska otänkbar i detta läge, men efter en dryg vecka anlitade säljaren ett transportföretag som tömde skräpet och lämnade lösöre kvar. Efter tömningen såg det redan bättre ut:

vardagsrummet
köket
lidret

Följande steg är att försöka komma underfund med i vilket skick tågvagnen är och vad man eventuellt vill göra med den.