måndag 21 januari 2013

Nya upptäckter...

Upptäckter har för mig alltid klingat som något spännande och intressant.

Vid det här laget börjar vi tycka att det får vara nog med upptäckter.
När vi blev intresserade av Lönntorp visste vi precis vad vi var ute efter och önskade oss ett möte med säljaren för att få svar på en del avgörande frågor. Frågorna gällde tak, grund, eldstad, till en viss mån stommen och mycket viktig var frågan om det använts plast i konstruktionerna då byggnaden genomgick en "renovering" på 80-talet.

Vi fick bekräftat att taket inte kräver åtgärder inom närmaste framtid, eldstaden fungerar och värmer upp huset vintertid, grunden är restaurerad, syllen till största delen utbytt och plast har inte använts någonstans i byggnaden. Tilläggas kanske bör att säljaren gav oss bilden av att känna till hela byggnaden mycket bra och verkade övertygande på både oss och fastighetsförmedlaren.

Den som har läst i bloggen tidigare vet hur det är med eldstaden, grundentaket och mera tak.

För några dagar sedan var det dax för nästa upptäckt. Vi har redan för en tid sedan börjat misstänka att en del av timmerstommen saknas i den gula kammarens vägg så vi beslöt oss nu då vädret var lämpligt att öppna väggen utifrån och se.


Detta var det första vi stötte på
Det var ingen trevlig syn, då vi tog bort första foderbrädet - blänkande aluminiumfolie. Folien är den typ som vanligtvis används på insidan av bastuväggar - den reflekterar värme och har en "fuktspärr" av plast. Även den mest inbitne plastförespråkaren måste ha svårt att försvara denna konstruktion. Plastet mellan brädfodringen och timmerstommen/isolerad resvirkesstomme är så fel placerad som den kan bli. Troligtvis har det faktum att Lönntorp använts enbart som sommarbostad räddat timmret. Vid permanent vintebruk kan det däremot ganska fort bli problem.

3 bräder borta

ingen timmerstomme - stolpe- timmerstomme
Därmed fick vi våra farhågor besannade. Detta innebär sannolikt att hela knuten i det östra inre hörnet är ersatt med en stolpe

utbytt syll?
På fuktränderna på foliens baksida kan man tydligt se hur fukten har betett sig - den har inte sluppit ut genom folien.

frisk timmervägg
Lyckligtvis ser den del av timmerstommen som fått vara kvar, ganska bra ut.

skarvad list
Nu fick vi oxo ett svar på varför bröstpanelens list skarvats just precis där den har skarvats - det är stället där timmerstommen övergår i resvirkesstomme.

skarvad bröstpanel

Tyvärr fick vi nu oxo bekräftat att det avvikande hörnet i den gula kammaren inte är ett tecken på att det en gång i tiden eventuellt stått en kamin i hörnet - nej, nej, det är bara timmerstommen som är borta!

Visst känns det lite tråkigt, då man hittat ett hus man tycker om, tar reda på en massa saker om huset, betalar ett pris för huset utgående från det faktum att det uppenbart inte krävs några större investeringar inom närmaste framtid och så kommer det kalldusch efter kalldusch och säljaren är inte ens villig att ta sig en titt på missförhållandena för att inte tala om en fullständigt ovilja att diskutera eventuella kompensationer för, som det så vackert heter "kvalitetsfel i byggnaden"

Det är i dessa ögonblick man helt enkelt får ta fram små detaljer som t.ex. denna och konstatera - värre kunde man ha det!  ;o)

borde denna varningsklocka har klämtat?