onsdag 6 februari 2013

Reflexioner från snickeriet 3...

Jag tänkte här sätta upp den insändare som jag skrev till Hufvudstadsbladet, med anledning av alla dessa inomhusluftsrelaterade byggnadsproblem som uppmärksammas i massmedia.
Uppenbarligen ansågs min insändare ha något värde eftersom Hbl satte energi på att illustrera det hela. Det roliga med illustrationen är att jag tydligen lyckats med mitt budskap mellan raderna - attitydproblemet!
Jag tar mig friheten att lägga upp bilden och hoppas att det är OK för illustratören.
Okunskap härskar inom byggbranschen
Det är beklagligt att följa med alla dessa ”mögelbyggnader” som finns runtom i landet och då skall vi komma ihåg att det är bara toppen av isberget som får publicitet. Det är helt klart att det inte finns någon enkel patentlösning på problemet, men det skulle vara ett stort steg i rätt riktning om man skulle återgå till att ta mera hänsyn till naturen och inte stirra blint på lagar, direktiv och rekommendationer som trots allt är framlobbade av bland annat ekonomiska intressen inom byggnadsindustrin. Naturlagarna är inte framtagna av ekonomiska intressen och naturlagarna går inte att påverka genom att tillsätta en arbetsgrupp eller ett utskott som får i uppdrag att uppdatera dem så att de bättre motsvarar dagens samhälleliga behov.
Tyvärr har byggnadsindustrin sedan 1950-talet till en stor del gått i en riktning där man ser naturen som en fiende som måste besegras. Byggnader skall kunna byggas där människan vill, den tid på året då människan vill och med de egenskaper som människan vill ha – vilket förstås är omöjligt om byggnaden skall vara långlivad!
Jag vill påstå att en stor del av problemet är en okunskap om naturen som ställvis härskar ända upp på högsta nivå inom byggnadssektorn. Må hända att vi i Finland har en mycket hög nivå på utbildning och forskning, men någonting är fel när det går så här. Problemet är förstås inte heller enbart begränsat till Finland.
Jordklotet är inte ett stort laboratorium som fungerar enligt en viss teori i en simulation under en komprimerad tidsrymd – naturen går på i sina gängor och söker fysikalisk balans till och med på bekostnad av mänskligheten om så behövs.
Det är ganska enkelt att förstå att en byggnad som blir förstörd av en lavin i Alperna fallit offer för naturkrafterna, men det blir genast lite svårare då det är osynlig luftfuktighet som står för förstörelsen, som dessutom i sig inte är lika påtaglig som i ett raserat hus.
År 1633 dömdes Galileo Galilei av inkvisitionen till innearrest för resten av sitt liv och samtidigt blev han tvungen att avsvära sig allt gällande den ”felaktiga läran” – den heliocentriska världsbilden där jorden snurrar runt solen och inte tvärtom. Ett ifrågasättande av den geocentriska världsbilden, som var den ”rätta läran” i cirka 2 000 år, skulle nagga den rådande maktens, den katolska kyrkan, trovärdighet i kanterna.
Vi skall hoppas det inte tar 2 000 år innan dagens byggnadsindustri börjar lyssna till ”felaktiga läror”.