torsdag 7 mars 2013

Byggnadsfilosof...

...det är vad jag utnämner mig till nu.

I Bra Böckers lexikon hittade jag en definition på ordet filosof, som övertygade mig om att det är byggnadsfilosof jag är. Definitionen lyder:

filosofi (av grek. philosophia: kärlek till vishet, kunskap) betecknade i antikens Grekland ursprungligen allt slags vetande. Sedan enskilda kunskapsområden utvecklats till egna discipliner blev det filosofins uppgift att samla dessas resultat till en bild av den sanna verkligheten.

Det är det här med sanna verkligheten som jag anser att har gått förlorad under årens lopp. Gällande byggbranschen så har den sanna verkligheten gått förlorad både när det gäller lagstiftning och tillstånd, som när det gäller material och förverkligande. Undantag bekräftar förstås regeln.
En vän till mig, som jobbat inom VVS-sektorn sedan 80-talet, brukar säga att för att uppfylla alla byggbestämmelser här i Finland så kan du inte bygga ett hus, utan du måste bygga tre st. hus. Orsaken är den att om du följer ett delområdes bestämmelser till punkt och pricka så bryter du mot ett annat delområdes bestämmelser. Jag har aldrig belastat min hjärna med att ta reda på vilka moment det gäller

Det är lite på detta vis en stor del av vårt samhälle är uppbyggt idag - alla delområden har sina egna regler och normer, men när du försöker kombinera dessa till en helhet så kan det ibland bli svårt.

Det är här byggnadsfilosofen kommer in i bilden. Det gäller främst att inte stirra sig blind på enskilda krav på olika detaljer - det är ju en helhet man är ute efter. Både när det gäller att bygga nytt eller vårda gammalt. Man skall försöka få en helhetsbild av olika behov, material och givna ramar. Allting skall fungera ihop, som en helhet.
Bästa sättet att komma fram till denna helhet är att först bilda sig en uppfattning om vad man har tänkt sig, för att sedan övergå till att bolla sina ideér med en lyhörd byggnadsfilosof.

När det gäller att vårda gammalt, så måste man ta hänsyn till folkkulturen, geografin, topografin, floran byggtraditioner och befintliga konstruktioner - och framför allt måste byggnadsfilosofen bekanta sig med helheten.
För byggnadsfilosofen slutar byggnaden inte vid ytterväggen - det går inte att slå fast ett på förhand definierat avstånd som t.ex. 15m eller gräsmattans bortre kant - varje byggnad (helhet) är individuell och skall behandlas individuellt

det finns knappast någon som vill dra dessa båda byggnader över samma kam.

Allt som har med byggnader och byggande att göra borde avmystifieras. Det är inget märkvärdigt att vårda eller bygga en byggnad i sig. Det är Byggnadsindustrin och som så ofta, teoretiker som har skapat bilden av att det är komplicerat. Genom att försöka införa en massa invecklade teorier i både material och metoder har man skapat en av en massa detaljer ihop-pusslad helhet som inte ens de som har skapat detaljerna behärskar. Exempel finns överallt.

Att vårda ett gammalt hus är något som varje människa med lite praktisk läggning och sund självkänsla klarar av - men på ett villkor! Använd traditionella och naturliga material och traditionella metoder - dom förlåter dig dina misstag!