söndag 24 mars 2013

Snön börjar smälta...

Nätterna är fortfarande mycket kalla, men på dagarna börjar temperaturen kliva upp över nollsträcket. Plusgrader på dagarna innebär att vi äntligen börjar se tecken på att den här snön inte är evig, utan den kanske kan smälta före midsommar.

snöfritt invid torpknuten
Helt uppenbart börjar oxo djuren röra på sig på mera. Fågelljuden börjar vara intensivare och spåren i snön bara ökar. Jag antar att det är räven som har helt tydliga stigar över tomten.
Jag hittade ett ställe, där spåren helt klart var lite flere och tätare än på andra ställen.


Vid lite närmare granskning kunde man tydligt se att det var frågan om någon form av restaurang.
- jaha, vad det bjöds på? Fisk! Men vad det var för fisk och var, troligtvis räven hade fiskat sin fisk vet jag inte. På storleken av fjällen att döma var det inte någon riktigt liten fisk det var frågan om.

fiskfjäll i snön

En av huvudorsakerna till att vi tog oss ner till Lönntorp, var för att vi skulle fixa lite påskris åt oss.
I det skedet försvann nog illusionen om att det börjar vara vår - snön gick långt upp på lårbenet vid videsnåren vid stranden.


Pellingeborna var ju utan färjförbindelse i veckan, eftersom vattennivån var så låg att färjan fick bottenkänning. Jag kan med gott samvete säja åt alla Pellingebor - ert vatten var inte vid Lönntorp!
Enligt meteorologiska institutet var vattnet i Fredrikshamn så lågt som -115 cm och i Helsingfors -90 cm, vilket betyder att vi måste ligga någonstans däremellan.
Orsaken till dessa extrema förhållanden lär skall vara de att den hos oss så vanliga sydvästra luftströmmen som kommer upp med golfströmmen nu delar på sig när den kommer till Europa. I mitten blir det då ett "hål" vilket suger ner ett högtryck från nordpolen med den följd att det är kallt och vattnet smiter ut vid Danska sundet.
Man får hoppas att det ytvatten som åker ut i nordatlanten, åker mycket långt och att vi får in nytt färskt saltrikare vatten - då kan det bli torsk!
Samtidigt som de extrema förhållandena förhoppningsvis innebär bättre vattenkvalitet, så finns det nog en stor risk för att förhållanden bidrar till en betydligt sämre bryggkvalitet inkommande sommar.

lite har vattnet stigit sedan det var som lägst


Det skall bli intressant att se vad som händer med bryggan. I något skede skall vattnet stiga och då är den första frågan förstås: när skall det stiga - före isen går eller efter det?
Andra frågan är givetvis hur mycket skall det stiga?
Små bifrågor är vad som kommer att hända medd bryggstolparna - följer de med isen? Eller blir de kvar under vattenytan som mindre trevliga atrificiella gynnor för såväl simmare som båtburna. Ett tilläggsorosmoment är flytbryggan, som blev kvar vid den fasat bryggan i höstas, eftersom min fysiska kondition inte tillät att den skulle ha bogserats ut på vår lilla fjärd.
Det blir spännande tider den närmaste månaden...