söndag 21 april 2013

Äntligen!

Äntligen kan man påstå att det är vår. Det har gått mycket fort de senaste dagarna. Ännu för en vecka sedan var det mycket snö överallt - man hamnade att gå igenom snö, då man ville ut på bryggan t.ex. - men icke mera...


Väl ute på bryggan kan man oxo konstatera att det nog inte blir flera promenader på årets is.


Eftersom övriga familjen har drabbats av vårförkylning, så beslöt jag mig för att fara ensam till Lönntorp före maten. Med förra årets vårflöde i färskt minne hade jag som målsättning att försöka hitta på en lösning för att kunna styra vattenflödet på sjösidan om torpet. Backen var alldeles genomdränkt förra året, och i och med att det är lermark så måste vattnet rinna undan på ytan ifall man inte har några diken.

Ur denna synvinkel ser backen inte så våt ut...

...men ser man ur denna synvinkel, så ser det lite annorlunda ut.

Det fanns en början till ett dike bredvid stigen ner till bryggan, så jag beslöt mig för att försöka gräva en fortsättning på diket. En fortsättning som leder ända ner till pirens början - där får vattnet sedan söka sig själv ner till havet tillsvidare.

Från torpet sett ser det ut så här.

Vi skall hoppas att diket hjälper till att hålla backen torrare i fortsättningen. Jag tror att jag någon gång i framtiden skall försöka dränera marken på torpets övre sida och få en uppsamlingsbrunn vid regnvattentunnan - och allt detta skall jag få att rinna ut i detta lilla dike.

Jag försökte få det rakt i alla fall...

Övriga iakttagelser som kan nämnas är att skogen är full av fågelsång, ett knölsvanpar kom på besök och lite olika arter sjöfågel drog förbi. Det är inte mycket som har hittat vägen upp ur jorden ännu, men en svärmare tror jag att det var som jag fick syn på i gräset - eller gräset å gräset, men på marken i alla fall.


Nu ser jag redan fram emot nästa besök på Lönntorp...