torsdag 22 augusti 2013

Nytt tak...

Nu då jag tänkte sammanfatta takbytet vi gjorde i somras, så kom jag underfund med varför jag inte har uppmärksammat det tidigare utan bara skjutit det framåt. Jag har helt enkelt inte så mycket att orda om det hela - jag har snarare en liten hög bilder som kan beskriva det hela:

taket som det såg ut...

glasull, glasull och glasull

på vissa ställen fanns det bergull...

Ett uppmärksamt öga ser genast att det nya taket inte blir som det gamla var och det beror helt enkelt på att vi skall få rum med lite mera isolering under taket . Tanken är att vi vid tillfälle kommer att öppna sommarrummen i övre våningen från insidan och då tar vi bort all gammal mineralull och ersätter den med något isoleringsmaterial med goda hygroskopiska egenskaper.

visst syns det att något är på gång...

i ett visst sked såg det ganska tröstlöst ut...

skräp

Vissa små detaljer hade man en möjlighet att bekanta sig närmare med.

t.ex en knutlåda uppifrån...

...eller brädfodringens övre kant.

här ser man hur viktigt ett taköverhäng är för byggnadens karaktär...

Som med alla projekt så kommer man i ett visst skede till den punkt då det vänder mot det ljusare.

brädtaket på plats...

underfilten på plats...

filten lades på trekantsribba...

inte illa!

målandet väntar vi med till nästa sommar

Avslutningsvis sätter jag upp en bild, som jag har använt som jämförelsebild gällande olika skeden och årstider. Jag har tagit bilder ur samma synvinkel för att kunna se förändringarna.

taket färdigt...

Jag kan för skojs skull sätta en jämförelsebild från 2010, dvs året före vi övertog Lönntorp.

Lönntorp 2010

Lite mera om själva takkonstruktionen blir det antagligen då vi river innanmätet i övre våningen...