torsdag 2 januari 2014

Ett nytt år igen...

Så sakta börjar vardagen återvända efter alla helgdagar. Pojkarna har börjat skolan och arbetsdagarna tar vid. Ännu har vi båda flickor på besök, så dom firar ännu jullov.

Det blev sist och slutligen en jul utan minsta lilla tillstymmelse till snö. Ironiskt nog var marken lite vit och det snöade en aning idag på förmiddagen då skolorna började - det hade förstås varit trevligt med någon form av vinteraktiviteter under julen, men icke sa Nicke!
Här på Lönntorp har det inte hänt mycket - några besök och det största uppdraget har varit att befria lilla träbåten från tallen som föll över den. Utöver att tallen inte skadade ytan på båten, så verkar den inte heller ha deformerat skrovet.

stympad tall och oskadad båt!

Några dagar efter stormen Seijas framfart hade oxo elverket sett till att klättertallen inte ställer till med större skada än den redan gjort. Mitt största orosmoment i samband med klättertaller var att enen som står invid tallen skulle ta skada då resterna av tallen fälls, men även här tycks vi ha klarat oss med blotta förskräckelsen. En klar bild får vi först när vi tar bort alla rester av tallen, men så här långt verkar det OK.

kapad klättertall

Utsikten kommer att ändra något och hur det eventuellt påverkar vindförhållandena får vi se inkommande sommar

så här ser det ut från strandsidan...

Det som alltid är lite intressant då det antingen faller ett träd eller man fäller ett träd är att få se hur gammalt trädet i fråga var. Med hjälp av dessa uppgifter kan man ju sedan tänka sig tillbaka och föreställa sig hur den terrängrelaterade utvecklingen sett ut.

Den här klättertallen har relativt glesa årsringar och antalet ligger någonstans mellan 40 och 45, vilket betyder att trädet har börjat gro och har slagit rot i början av 1970-talet.

40 - 45 år

Med stormen Seija är det precis som med alla andra saker här i livet - det finns ingenting illa som inte för något gott med sig. I samband med den stormen fick vi förutom mycket ved, bättre utsikt från tågvagnen också kunskap om hur marken i skogen ser ut. På sidan om det gamla dasset föll en stor björk som fick sällskap av en gran och under jordlocket som rötterna öppnade kan man se att det torde vara ganska stadig jordmån i skogen - ett tunt humus-skikt och sedan kommer det stadigt grus.

grus under rötterna...

Det kan i vissa sammanhang kännas helt OK att det inte har någon snö i år tillsvidare, men nog känns det aningen tomt efter de närmaste årens snötäcken.

Vi är ju å andra sidan först i början av januari, så visst hinner vi med tre månader vinter ännu trots allt...