torsdag 3 april 2014

Avverkningen fortsätter...

Idag var det igen dax för ett kort besök på Lönntorp och man kan bara konstatera att det händer en hel del då man släpper lös en ivrig och ansvarskännande skogshuggare.
Redan när man kommer fram till infarten så känns det mycket luftigare nu då alla stockar, grenar och kvistar är ihopsamlade.

infarten

Visst hade jag räknat med att det skulle bli en hel del virke av skogen, men det till trots så blev jag nog lite överraskad av mängden. Vi får hoppas att vi får hygget att bli självfinansierande...När man ser på stocktraven kan man bara konstatera att det inte riktigt är frågan om ett projekt som en ensam ivrig snickare skulle få till stånd med en motorsåg och en skottkärra.

Följande område som står i tur att rensas upp från gran är skogen bakom holken.

lite glesare bakom holken...

...från andra hållet..

...och från vägen.

Det blir en helt annan utsikt från holken oxo. Det känns mycket ljusare.


Ju mera man avverkar, desto mera inser man att det inte skall vara träd nära in på ett gårdstun.
Oftast har det bara blivit skog runt gårdar eftersom man inte mera håller sig med djur som håller sly och småträd i schack. Förr var det helt givet att man hade öppna landskap i närheten av bebodda områden. Djuren skötte som sagt sly, buskar, ängsgräs och småträd medan behovet av ved för matlagning och uppvärmning såg till att det inte fanns överlopps stora träd i närheten. Det var främst nyttoträd, så som fruktträd och några enstaka prydnadsträd som fanns på gårdarna.

Den sedvanliga svängen ner till stranden skall vi inte missa.

strandalarna har mycket hängen...

Inne i vår vik har vi ännu is medan havet svallar fritt runt Tavastholm

sista isen...Tänk om man nu skulle kunna trolla bort den vass som lagt sig under vintern - det skulle ge mycket mera rymd runt bryggan. Vi får väl se vad vi hinner och orkar med före det växer upp ny vass som försvårar borttagande avsevärt.