söndag 5 oktober 2014

Ett traditionscentrum skall det bli...

Nu är det faktiskt länge sedan jag skrivit något på bloggen. Orsaken är helt enkel den att jag har haft ganska mycket att göra.
Som det brukar vara så har vi små företagare fullt upp då det är lågkonjunktur och utöver det så har jag börjat med ett projekt som jag planerat redan en tid, men först nu har kunnat börja i praktiken med.
Projektet är inte direkt förknippat med Lönntorp, men ändå mycket nära. Projektet är ett byggnadsvårdsprojekt som jag här i korthet kan redogöra för.

Redan under snart tre års tid har det i Östnyland pågått ett projekt under namnet "byggnadsvård - perinnerakentaminen" och det projektet har jag inte direkt varit inblandad i annat än att jag försökt delta i föreläsningar och kurser som ordnats så ofta jag kunnat.

Idéen med det pågående projektet har varit att skapa möjligheter för byggnadsvårdsintresserade och ägare till gamla hus att kunna förkovra sig i byggnadsvårdens ädla konst, såväl i teorins som i praktikens tecken.
Tanken har varit att försöka undvika att gamla byggnader skall gå samma öde till mötes som många hus har gjort då ägarna själva har, eller låtit andra "renovera" sitt hus utan att ha kunskap i traditionell materiallära och byggteknik.

Det som jag nu håller på med är att planera en fortsättning eller vidareutveckling av nuvarande byggnadsvårdsprojekt.

Den största förändringen jämfört med nuvarande projekt är den att byggnadsvården skall få ett "hem" i Kuggomskolan i Lovisa, där folkhögskoleverksamheten läggs ner vid årsskiftet.

Kuggomskolan
Målsättningen är att hålla folkhögskolemiljön vid liv och skapa ett Traditionscentrum som i första hand är ett kunskaps- och kurscentrum. Min långtida målsättning är att kunna åstadkomma en yrkesutbildning för byggnadsvårdare.

Det viktigaste med Traditionscentret är ju dock att kunna ta vara på vårt kultur- och byggnadsarv på byggnadernas villkor och det förutsätter att det skall vara lätt för ägare till gamla hus och gårdshelheter att få information om och hjälp med att kunna ta hand om sina pärlor.

Jag har oxo startat en blogg om Traditionscentret Kuggom och den hittar du HÄR ifall du vill veta mera.

Jag kan inte direkt klaga på miljön där traditionscentret skall starta. Här har vi byggnaden från vilken jag jobbar tre dagar i veckan nuförtiden;

textilhuset