tisdag 18 juli 2017

Snart sex år...

Snart har det gått 6 år sedan vi för första gången kom till Lönntorp som husfolk.
Som vi kunde konstatera redan då vi var och tittade på stället, så fanns det mycket potential på tomten.
Terrängen var mer eller mindre ovårdad då Lönntorp var till salu. Skogen hade vuxit hög och som det så lätt går då man inte tar hand om terrängen, så är det mest sly och ogräs som tar över. Där var det inte fanns småträd, så frodades kirskål, älgört och mjölkört eller rallarros, som den också kallas.
Jag tänkte sätta upp några jämförelsebilder, så som jag också gjorde för ca två år sedan.
På den första bilden får jag också presentera årets nyhet, nämligen en flaggstång;


Förutom att vi har fått bort både småträd och sly på de ställen där vi tänker anlägga ängsmark, så har skogen krympt avsevärt - det har skett i några etapper. Den senaste skogen som fick ge vika för sågen var den som vi kallade "lönnskogen", som låg bredvid stigen till holken;


När träden föll, så var det kirskålen som tog över, men det skall väl nog vara bara tillfälligt skall vi tro.

Det som har varit mycket arbetsdrygt har varit att få bort vass framför tomten. När vi kom hit fösta gången, så såg man ingenting annat än vass då man gick ut till bryggan och tittade emot land - inget torp, inget vatten och ingen landbacke;


Idag har vi en mycket trevlig vik utanför torpet då det är relativt högt vatten, men då vattnet är extremt lågt så förflyttar sig strandlinjen galant ca. 10 m utåt.

En stor del av potentialen har redan realiserats, men mycket är det kvar. En vacker dag skall vi också ha en möjlighet att fixa till det i själva torpet, men än så länge får vi sitta om kvällarna och njuta av resultatet av det jobb vi gjort utomhus tillsvidare;


Den här utsikten är det svårt att bli mätt på, speciellt nu, då man ser hav och hur ängsmarken sakta mak tar form...